banner
ULVAC-爱发科分子泵

您的当前位置:首页 > 产品中心 > ULVAC-爱发科分子泵

爱发科
爱发科

一、概述:日本ULVAC在提供各种真空设备的同时,还提供各种真空泵,真空计测,氦气质朴检漏仪等各种真空配套设备。同时提供优良的售后服务。低温泵也是优势产品之一。 二、详细说明:型号 UTM-50 UTM-150 UTM-300 UTM-500 UTM-1500 入口法兰尺寸 CF CF114 CF152 CF203 CF305 JIS VG 65 100 150 250 出口法兰尺寸 NW16 NW25 NW40 JIS VF50 泵速度 N2 50 190 300 550 1600 (l/s) (*1, *2) H2 40 160 260 500 1650 压缩比 N2 108 (*1, *3) H2 103 104 极限压力 10-7 10-8 (Pa) (*1, *3) 轴承形式 Top Permanent magnet bearings Bottom Pivot bearings 冷却方法 Air-cooled/water-cooled

详细介绍
 • ULVAC UTM-350FH分子泵维修  
  ULVAC UTM-480FH分子泵维修  
  ULVAC UTM-800FH分子泵维修 
  ULVAC UTM-350FW分子泵维修  
  ULVAC UTM-480FW分子泵维修  
  ULVAC UTM-800FW分子泵维修 
  ULVAC UTM-1001FH分子泵维修  
  ULVAC UTM-3303FH分子泵维修  
  ULVAC UTM-6300FH分子泵维修 
  ULVAC UTM-1001FW分子泵维修  
  ULVAC UTM-1400FW分子泵维修  
  ULVAC UTM-2300FW分子泵维修  
  ULVAC UTM-3301FW分子泵维修
  爱发UTM-350FH分子泵维修  
  爱发科UTM-480FH分子泵维修  
  爱发科UTM-800FH分子泵维修 
  爱发科UTM-350FW分子泵维修  
  爱发科UTM-480FW分子泵维修  
  爱发科UTM-800FW分子泵维修 
  爱发科UTM-1001FH分子泵维修  
  爱发科UTM-3303FH分子泵维修  
  爱发科UTM-6300FH分子泵维修 
  爱发科UTM-1001FW分子泵维修  
  爱发科UTM-1400FW分子泵维修  
  爱发科UTM-2300FW分子泵维修  
  爱发科UTM-3301FW分子泵维修

询价
 • 上一个暂无
 • 下一个暂无
 • 相关产品
  暂无相关产品
  lvUFyIC7tRurLQNac1FA0KAvNIYT6gnaUTn6Fux5wAFJUl4cqRpxgyCH8b4LSJ7rKx49V0TNqjx3Jc2rARSLXd+CgfRq57xiNLn9WrVQWvQQ4Op+7/Ux0/0ySymp6roN